Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.

Logopeediline Nõustamine OÜ on eraettevõte. Me ei teeninda perearsti teraapiafondi raames, pöördumiseks ole vaja saatekirja. Klient tasub teenuse eest täies mahus ise.

Mõningatel juhtudel toetab teenust kohalik omavalitsus (nt Harku vald), kuid see on pigem erand kui reegel.

Logopeediteenus on  suunatud  õppimis-, kõne-, keele- ja kommunikatsioonihäiretega inimeste abistamisele. Teenuse ülim eesmärk on alati lapse või täiskasvanu iseseisvus ja parem hakkamasaamine.

Tegeleme järgmiste seisunditega:

Lähtume võrgustikutöö põhimõttest. Eeldame, et  kõik kliendiga kokkupuutuvad isikud teevad omavahel koostööd. Kasutame teenuse osutamisel parimaid teaduspõhiseid vahendeid, meetodeid ja võtteid Teie või Teie lähedase abistamiseks:

  1. Hindame hetkeolukorda
  2. Kaardistame selle (sh logopeedilise teraapia eesmärkide seadmine)
  3. Nõustame klienti ja tema lähedasi (õpetajad, tugiisikud jne)
  4. Suuname vajadusel teiste spetsialistide juurde (kõrva-nina-kurguarst, psühhiaater, audioloog, müofunktsionaalne terapeut, suu-, näo- ja lõualuu kirurg, ortodont jms)
  5. Anname soovitusi ja harjutusi kõne- ja suhtlemisoskuse toetamiseks
  6. Viime läbi individuaalseid kõneravitunde
  7. Vajadusel väljastame kirjaliku kokkuvõtte tehtud tööst (eritariifi alusel).

Logopeed on kõne-, keele-, kommunikatsiooni- ja neelamishäiretega inimeste aitamisele keskendunud spetsialist. Logopeed töötab igas vanuses inimestega alates imikutest lõpetades elatanud inimestega.

Eestis saab logopeediks õppida ainult Tartu Ülikooli magistriõppes (vt www.ut.ee/ut-oppekavad/eripedagoogika-logopeedia). Logopeed saab abistada oma oskuste ja teadmistega nii lapsi, täiskasvanuid kui eakaid.

Logopeedia on omaette teadusharuna tihedalt seotud meditsiini, pedagoogika, eripedagoogika, psühholoogia ja lingvistikaga. Põhiolemuselt on logopeedi töö pedagoogilise iseloomuga.

Näiteid logopeedi töövaldkondadest: hääldushäired, arenguline keelehäire, neelamishäired, kõne kaotus või puudumine, lugemis- ja kirjutamisraskused, kogelus, häälehäired jne.

Lisaks otsesele kliendile suunatud kõneravile on logopeedil tähtis roll kõne- ja kommunikatsioonialasel nõustamisel (nt lapsevanemad, lähedased, lasteaiaõpetajad, õpetajad, tugiisikud, omavalitsuste töötajad jne) ning meeskonnatöö arendamisel.

Logopeedid töötavad Eestis haridus-, sotsiaal-, ja tervishoiusüsteemis: koolides, lasteaedades, kliinikutes, rehabilitatsioonikeskustes, Rajaleidja keskustes ning erapraksistes.

Eesti Logopeedide Ühingu koduleht on http://www.elu.ee

Kas olete konsultatsiooniks valmis?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.

Logopeedid

Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.