Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.

Meie erialane tegevus Logopeediline Nõustamine OÜna on iseseisev ja sõltumatu. Me ei teeninda perearsti teraapiafondi raames, samuti pole meie juurde pöördumiseks vaja saatekirja. Klient tasub teenuse eest täies mahus ise.

Mõningatel juhtudel toetab teenust kohalik omavalitsus, kuid see on pigem erand kui reegel.

Logopeediteenus on  suunatud  õppimis-, kõne-, keele- ja kommunikatsioonihäiretega inimeste abistamisele. Teenuse ülim eesmärk on alati lapse või täiskasvanu iseseisvus ja parem hakkamasaamine.

Tegeleme järgmiste seisunditega:

Lähtume võrgustikutöö põhimõttest. Eeldame, et  kõik kliendiga kokkupuutuvad isikud teevad omavahel koostööd. Kasutame teenuse osutamisel parimaid teaduspõhiseid vahendeid, meetodeid ja võtteid Teie või Teie lähedase abistamiseks:

  1. Hindame hetkeolukorda
  2. Kaardistame selle (sisaldab ka eesmärkide seadmist)
  3. Nõustame klienti ja tema lähedasi (õpetajad, tugiisikud jne)
  4. Suuname vajadusel teiste spetsialistide juurde  (kõrva-nina-kurguarst, psühhiaater, audioloog, müofunktsionaalne terapeut, suu-, näo- ja lõualuu kirurg, ortodont jms)
  5. Anname soovitusi ja harjutusi kõne- ja suhtlemisoskuse toetamiseks
  6. Viime läbi individuaalseid kõneravitunde
  7. Vajadusel väljastame kirjaliku kokkuvõtte tehtud tööst (eritariifi alusel).

Logopeed on kõne-, keele-, kommunikatsiooni- ja neelamishäiretega inimeste aitamisele keskendunud spetsialist. Logopeed töötab igas vanuses inimestega alates imikutest lõpetades eakatega.

Eestis saab logopeediks õppida ainult Tartu Ülikooli magistriõppes (vt www.ut.ee/ut-oppekavad/eripedagoogika-logopeedia). Logopeed saab abistada oma oskuste ja teadmistega nii lapsi, täiskasvanuid kui ka eakaid.

Logopeedia on omaette teadusharuna tihedalt seotud meditsiini, pedagoogika, eripedagoogika, psühholoogia ja lingvistikaga. Põhiolemuselt on logopeedi töö pedagoogilise iseloomuga.

Mõningad näited logopeedi töövaldkondadest: häälduspuuded, neelamishäired, kõne kaotus või puudumine, lugemis- ja kirjutamispuuded, kogelus, häälehäired jne.

Lisaks otsesele kliendile suunatud kõneravile on logopeedil tähtis roll kõne- ja kommunikatsioonialasel nõustamisel (nt lapsevanemad, lähedased, lasteaiaõpetajad, õpetajad, tugiisikud, omavalitsuste töötajad jne) ning meeskonnatöö arendamisel.

Logopeedid töötavad Eestis haridus-, sotsiaal-, ja tervishoiusüsteemis: koolides, lasteaedades, kliinikutes, rehabilitatsioonikeskustes, Rajaleidja keskustes ning erapraksistes.

Eesti Logopeedide Ühingu koduleht on http://www.elu.ee

Kas olete konsultatsiooniks valmis?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.

Logopeedid

Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.