Logopeediline Nõustamine OÜ pakub logopeediteenust ainult tasulise erateenusena. Perearsti suunamisel teraapiafondi kaudu meie juures teenust ei saa.

Osadel juhtudel toetab lapsele teenuse pakkumist kohalik omavalitsus, kuid reaalsuses on see pigem erand kui reegel. Eesti Vabariigi õiguskantsleri sõnul (ERR uudised 17.02.2023) on lapsel õigus saada kõneravi lasteaias, kui talle on seda lasteaias kontrollimisel soovitatud.

Logopeediline teraapia on suunatud õppimis-, kõne-, keele- ja kommunikatsioonihäiretega inimeste abistamisele. Eesmärgiks on lapse või täiskasvanu iseseisvus ja parem hakkamasaamine igapäevaelus.

Tegeleme järgmiste seisunditega:

Lähtume võrgustikutöö põhimõttest. Eeldame, et kõik kliendiga kokkupuutuvad isikud teevad omavahel koostööd. Kasutame teenuse osutamisel parimaid teaduspõhiseid vahendeid, meetodeid ja võtteid Teie või Teie lähedase abistamiseks:

  1. Hindame hetkeolukorda
  2. Kaardistame selle (sh logopeedilise teraapia eesmärkide seadmine)
  3. Nõustame klienti ja tema lähedasi (õpetajad, tugiisikud jne)
  4. Suuname vajadusel teiste spetsialistide juurde (kõrva-nina-kurguarst, psühhiaater, audioloog, müofunktsionaalne terapeut, suu-, näo- ja lõualuu kirurg, ortodont jms)
  5. Anname soovitusi ja harjutusi kõne- ja suhtlemisoskuse toetamiseks
  6. Viime läbi individuaalseid logopeedilise teraapia seansse
  7. Vajadusel väljastame kirjaliku kokkuvõtte tehtud tööst (eritariifi alusel).

Kas olete konsultatsiooniks valmis?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.

Logopeedid

Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.