Tingimused

 1. Teenusele registreerige, palun, alati kirjalikult (kas kodulehe vormi või meili teel)
 2. Teenuse kasutamise eelduseks on täidetud registreerimisleht ja tasutud ettemaksuarve.
 3. Võimalusel palun saata videolõik mängu- ja suhtlemissituatsioonist või kirjaliku või suulise kõne näidis.
 4. Palun saata täidetud ja digiallkirjastatud registreerimisleht, video/tööde näidised ja ettemaksuarve maksekinnitus logopeedi meilile tagasi hiljemalt kolm tööpäeva enne esmast kohtumist.
 5. Suure töökoormuse tõttu eelistame suhelda meili teel (nii on kõige kindlam viis kontakti saada).
 6. Teenusel käimine toimub alati kokkuleppeliselt vastavalt spetsialisti töökorraldusele.
 7. Enamasti me ei tööta riiklikel koolivaheaegadel ja pühade ajal.
 8. Teenuse eest tuleb maksta ette alati ühe kuu kaupa. Arve kuulub alati tasumisele täismahus.
 9. Teenuselt puudumisest teatage alati ette kirjalikult otse oma lapse logopeedile või eripedagoogile hiljemalt eelmise päeva õhtul.
 10. Ainult kirjalikult ette teatatud tund läheb uude arveldusperioodi ettemaksuks – muul juhul mitte.
 11. Eeldame, et klient teeb aktiivselt koostööd logopeediga või eripedagoogiga ja järgib tema antud soovitusi.
 12. Kuna iga indiviid ja tema kõne- ja suhtlemisprobleem, ja ka viis, kuidas inimesed suhtuvad oma probleemi, on erinevad, siis logopeed või eripedagoog ei käitu eetiliselt, kui annab asjatud lubadusi või lootusi.
 13. Kui logopeed või eripedagoog näeb, et tema sekkumine ei too kliendile kasu, lõpetab ta sekkumise. Kliendi heaolu ja areng on alati esikohal.
 14. Kliendil on õigus igal ajal teenusel käimine lõpetada või vahetada teenusepakkujat teatades sellest kirjalikult ette 30 p.
 15. Loodame, et meeldiv koostöö, selged sihid ja pingutused eesmärkide täitumiseks aitavad ületada, ennetada või kõrvaldada kõne- ja kommunikatsiooniraskusi.

Kodukord

 1. Alustame tundidega alati kokkulepitud kellaajal.
 2. Hilinemiste korral informeerime üksteist operatiivselt.
 3. Esimesele kohtumisele tuleb alati laps koos täiskasvanuga.
 4. Esmane kohtumine vältab maksimaalselt kuni 60 min.
 5. Järgneva kohtumise pikkus on üldjuhul koolieelikul kuni 30 min ja koolilapsel kuni 45 min.
 6. Järgnevatel kohtumistel üldiselt vanem juures ei ole (oleneb olukorrast).
 7. Haige laps ei tohi tundi tulla!

Kas olete konsultatsiooniks valmis?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.

Logopeedid

Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.