Tingimused

 1. Teenusele registreerige, palun, alati kirjalikult kodulehe kontaktvormi kaudu. Lisame teid teraapiajärjekorda. Kirjutame Teile ise e-kirja esmase visiidi eel.
 2. Teenuse kasutamise eelduseks on täidetud ankeet lapse kõne ja varajase arengu kohta ning tasutud ettemaksuarve ühe kuu kohta.
 3. Võimalusel palun saata enne esmast visiiti logopeedile videolõik kodusest mängu- ja suhtlemissituatsioonist või kirjaliku või suulise kõne näidis.
 4. Palun saata täidetud ja digiallkirjastatud registreerimisleht, video/tööde näidised ja ettemaksuarve maksekinnitus logopeedi meilile tagasi hiljemalt kolm tööpäeva enne esmast kohtumist.
 5. Suure töökoormuse tõttu eelistame suhelda meili teel (nii on kõige kindlam viis kontakti saada).
 6. Teenusel käimine toimub alati kokkuleppeliselt vastavalt spetsialisti töökorraldusele ja ajalisele ressursile.
 7. Tuleb arvestada, et enamasti me ei tööta riiklikel koolivaheaegade ja pühade ajal.
 8. Teenuse eest tuleb maksta ette alati ühe kuu kaupa, arve kuulub alati tasumisele täismahus.
 9. Puudumisest teatage alati ette kirjalikult (meil või SMS) otse oma lapse logopeedile kindlasti 24 tundi ette, hiljemalt eelmise päeva õhtul!
 10. Ainult kirjalikult ette teatatud puudumine läheb uude arveldusperioodi ettemaksuks – muul juhul mitte ja teraapiatund läheb kirja täies mahus toimununa.
 11. Eeldame, et klient teeb aktiivselt koostööd logopeediga ja järgib tema antud soovitusi.
 12. Kuna iga indiviid ja tema kõne- ja suhtlemisprobleem, ja ka viis, kuidas inimesed suhtuvad oma probleemi, on erinevad, siis logopeed ei käitu eetiliselt, andes asjatud lubadusi või lootusi.
 13. Kui logopeed näeb, et tema sekkumine ei too kliendile kasu, lõpetab ta sekkumise või soovitab uuringuid või teiste spetsialistide konsultatsioone. Kliendi heaolu ja areng on meil alati esikohal.
 14. Kliendil on õigus igal ajal teenusel käimine lõpetada või vahetada teenusepakkujat teatades sellest kirjalikult ette 30 p.
 15. Loodame, et meeldiv koostöö, selged sihid ja pingutused eesmärkide täitumiseks aitavad ületada, ennetada või kõrvaldada kõne- ja kommunikatsiooniraskusi.

Kodukord

 1. Alustame tundidega alati kokkulepitud kellaajal.
 2. Hilinemiste korral informeerime üksteist operatiivselt.
 3. Esimesele kohtumisele tuleb alati laps koos täiskasvanuga.
 4. Esmane visiit kestab maksimaalselt kuni 50 min.
 5. Järgnevate visiitide pikkus on üldjuhul koolieelikul kuni 30 min ja koolilapsel kuni 45 min, kuid sõltub kindlasti lapse tööjõudlusest.
 6. Järgnevatel kohtumistel üldiselt vanem juures ei ole (oleneb olukorrast).
 7. Haige laps ei tohi tundi tulla!
 8. Lapse suu ja käed on puhtad ning pestud, küüned lõigatud!

Kas olete konsultatsiooniks valmis?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.

Logopeedid

Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.