Tingimused

 1. Registreeruge alati kirjalikult kodulehe kontaktvormi kaudu. Lisame teid teraapiajärjekorda. Kirjutame Teile ise e-kirja peatse saabuva esmase visiidi eel, kui järjekord on Teieni jõudmas.
 2. Teenuse kasutamise eelduseks on täidetud elektroonne ankeet (saadame eraldi meiliga) lapse kõne ja varajase arengu kohta ning tasutud ettemaksuarve (regulaarteenuse puhul väljastame arve ühe kuu kohta ette iga kuu 20ndal kuupäeval)
 3. Võimalusel palun saata enne esmast visiiti logopeedile videolõik kodusest mängu- ja suhtlemissituatsioonist või kirjaliku/suulise kõne näidis.
 4. Palun saata täidetud ja kinnitatud elektroonne ankeet, video/tööde näidised ja ettemaksuarve maksekinnituse koopia logopeedi meilile tagasi hiljemalt kolm tööpäeva enne esmast kohtumist.
 5. Suure töökoormuse tõttu eelistame suhelda meili teel – logopeed@glossus.eu
 6. Teenusel käimine toimub alati kokkuleppeliselt vastavalt spetsialisti töökorraldusele ja ajalisele ressursile.
 7. Me ei tööta riiklikel koolivaheaegadel ja riigipühadel.
 8. Teenuse eest tuleb maksta ette alati ühe kuu kaupa, arve kuulub alati tasumisele täismahus, arve makseähtaeg on 10p
 9. Puudumisest teatage alati ette kirjalikult (meil või SMS) logopeed@glossus.eu kindlasti 24 tundi ette.
 10. Ainult kirjalikult ette teatatud puudumine kandub uude arveldusperioodi ettemaksuks – muul juhul mitte ja teraapiatund läheb kirja täies mahus toimununa.
 11. Eeldame, et klient teeb aktiivselt koostööd logopeediga ja järgib tema antud soovitusi.
 12. Kuna iga indiviid ja tema kõne- ja suhtlemisprobleem, ja ka viis, kuidas inimesed suhtuvad oma probleemi, on erinevad, siis logopeed ei käitu eetiliselt, andes asjatud lubadusi või lootusi.
 13. Kui logopeed näeb, et tema sekkumine ei too kliendile kasu, lõpetab ta sekkumise/soovitab uuringuid/teiste spetsialistide konsultatsioone. Kliendi heaolu ja areng on alati esikohal.
 14. Kliendil on õigus igal ajal teenusel käimine lõpetada või vahetada teenusepakkujat teatades sellest kirjalikult ette 30 p.
 15. Loodame, et meeldiv koostöö, selged sihid ja pingutused eesmärkide täitumiseks aitavad ületada, ennetada või kõrvaldada kõne- ja kommunikatsiooniraskusi.

Kodukord

 1. Palun ärge tulge haigustunnustega lapsega (lööve, palavik, silmapõletik, valu, nõrkus, nohu, köha, täid, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus jne) vastuvõtule. Logopeedil on õigus last mitte vastu võtta, kui lapsel esineb haigustunnuseid.
 2. Palun söögi ja joogiga mitte siseneda Kalli-kalli lasteaia ruumidesse!
 3. Palun nuusake enne tundi lapse nina!
 4. Jälgige, et lapse suu ja käed on puhtad ning küüned lõigatud!
 5. Peale Kalli-kalli lasteaia majja sisenemist jätke üleriided nagisse ning võtke istet all fuajees.
 6. Vajadusel käige eelnevalt WC-s ning peske ja kuivatage lapse käed.
 7. Alustame tundidega alati täpselt kokkulepitud kellaajal.
 8. Hilinemiste korral informeerime üksteist operatiivselt.
 9. Esimesele kohtumisele tuleb alati laps koos täiskasvanuga.
 10. Esmane visiit kestab maksimaalselt kuni 50 min.
 11. Järgnevatel kohtumistel üldiselt vanem juures ei ole (oleneb olukorrast).
 12. Järgnevate visiitide pikkus on üldjuhul koolieelikul kuni 25 min ja koolilapsel kuni 45 min, kuid sõltub erinevatest asjaoludest.

Kas olete konsultatsiooniks valmis?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.

Logopeedid

Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.