Kas minu lapse kõne on arenenud eakohaselt?

Sellelle küsimusele vastmiseks on Eesti Logopeedide Ühing ja Euroopa Logopeedide Alalise Koostöökomiteega (CPLOL) koostanud varajase kõne arengu plakati.

Kuidas oma lapse kõne arengule kaasa aidata?

Uurige infovoldikuid:

Lisaks soovitame täita lihtsaid JAH-EI vastustega küsimustikke vastavalt lapse vanusele:

 

 

Kui eitavaid vastuseid on kaks või enam, tuleb logopeediga nõu pidada

 

Suhtle ja räägi oma lapsega!

Aga kuidas?

  1. Ära räägi kiiresti! – muidu ei jõua laps sinu kõnet korralikult mõista
  2. Ära sunni last rääkima! nt ütlete lapsele: „Ütle “päike! või “Ütle “juua!“ jne – selle asemel kasuta neidsamu sõnu (mida tahad, et laps hakkaks ütlema) lapsega rääkides ise oma kõnes ja sagedasti ja erinevates kontekstides
  3. Räägi selgelt ja puhtalt! – laps matkib meid kõiges, ka kõnemaneeris, temaatikas, käitumises, kommenteeri iseenda tegevusi lapsele!
  4. Laienda oma ütlusi vastavalt lapse tasemele! – lisa üks infoühik korraga, nt laps ütleb: “Kutsu”. Sina ütled: “Jah, see on kutsu. See on väike kutsu. Ta on karvane. Ta jookseb kiiresti”. vrdl lausega “Väike must karvane kutsu jookseb kiiresti”.
  5. Kasuta oma kõnes palju riimuvaid sõnu! nt ruttu-tuttu, kalli-kalli, kiiga-kaaga jne, ja samade riimide kordusi
  6. Laula palju lapsele! – mõtle ise välja viisikesi (isegi kui ei oska)!
  7. Ära lase telekal, arvutil ega muudel tehnikavidinatel tungida lapse maailma enne 3. eluaastat! – laps õpib maailma tundma ainult praktiliselt ise maailma omal nahal kõike kogedes! Alates 3. eluaastast tuleks tehniliste vidinate kasutamisaega aga rangelt piirata, need võiks olla pigem üliharvad erandid kui reegel!
  8. Tunnusta lapse edusamme! see tõstab enesekindlust – ta tahab olla oma vanemate meele järele. Tunnustust loeb laps välja ka su pilgust ja hoiakust, ka sellest, kuidas sa räägid lapsest teistele lapse kuuldes!
  9. Kui sa tahad ise kodus oma lapse kõnet arendada, siis vaadake ja lugege koos raamatuid ning lase lapsel julgelt praktilistes eakohastes tegevustes osaleda (nt pesu sorteerimine, laua katmine, koristamine jne)
  10. Laps peab saama olla füüsiliselt aktiivne (jalutamine, ujumine, ronimine mänguväljakul, pallimängud, jalgrattasõit) ja viibima palju puhtas õhus – vaimne ja füüsiline areng käivad alati käsikäes!

Koostaja: logopeed Liina Velner

Kas olete konsultatsiooniks valmis?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.

Logopeedid

Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.