Kuidas vaadata koos lapsega raamatut?

 • Loodetavasti on teil kodus palju erinevaid raamatuid ning lapsel on neile vaba ligipääs – hea oleks, kui nad oleks esikaanega lapse poole.
 • Taba ära õige hetk, kus te mõlemad tunnete, et teil on mõnus koos olla!
 • Istuge kõrvuti või võtke laps sülle.
 • Enne lugema hakkamist arutage koos, millest raamat võiks rääkida, kas ta on paks või õhuke, kes on esikaanel jne.
 • Kui laps näitab valmisolekut kuulamiseks, alustage.
 • Kui ta ei soovi kuulata, siis vaadake hoopis koos pilte ja jutustage nende järgi.
 • Tee raamatu sisu lapsele põnevaks ja huvitavaks. Muuda lugemisel häälekõrgust, tee hääli ja kasuta miimikat.
 • Piltidel juhi tähelepanu tegevustele, tegelaste välisilmele, riietusele – kasuta tegu- ja omadussõnu – nii rikastub lapse sõnavara.
 • Sinu öeldud laused olgu parajalt pikad, nt sama pikad kui lapse enda laused või veidi pikemad, nt võid kasutada lihtlauset Peenral kasvasid kollased lilled või ka liitlauseid Peenral kasvasid kollased, sinised ja punased lilled. Hea on lausetes kasutada nt omadussõnu võrdlevalt, nt Hiir on väike, aga elevant on suur. või siis väljendada põhjus-tagajärg suhet Ta hakkas nutma, sest oli üksi jäänud.
 • Väljenda oma emotsioone vastavalt sisule kasutades  erinevat intonatsiooni väit-, hüüd-, küsi-, soov- või käsklause puhul.
 • Jutustades või ette lugedes ära kiirusta. Tee pause, et lapsel oleks võimalik saadud infot töödelda.
 • Ole selgesõnaline, väljenda end korrektselt ja täpselt.
 • Pauside ajal kuula tähelepanelikult lapse arvamust või kommentaari kuuldu kohta. Soovi korral täienda lapse öeldut, kommenteeri seda.
 • Ole positiivne ja innustav!
 • Kui laps soovib ikka ja jälle sama raamatut kuulata, ära keela talle seda – tuttav lugu pakub äratundmisrõõmu.
 • Loo võimalusel paralleele loetu ja lapse igapäevelu vahel.
 • Pööra tähelepanu sellele, kuidas kunstnik on piltidel olevaid esemeid ja olendeid kujutanud – pilt arendab fantaasiat ja annab uusi vaatenurki kuuldule.
 • Raamatute vaatamine või kuulamine avardab lapse kujutlusvõimet ja arendab mõtlemist. Raamatuid võib vabalt ette lugeda ka juba lugeda oskavale lapsele. Las ka tema laseb end kuuldust kaasa haarata ja saab osa elamustest, mida pakub mõnus koosolemine ja tegelasega kaasa mõtlemine.

Lugemine on vaimule sama, mis võimlemine kehale. R. Steele

Üks võimalus lugemis- ja kirjaoskuse arengut soosiva keskkonna loomiseks on rajada oma koju lugemispesa. Eesti Lugemisühingu projekt “Lugemispesa” algatati 2004. aastal eesmärgiga  anda õpetajale võimalus saada uusi teadmisi ja oskusi sellest, kuidas kohandada lugemiskeskkonda lasteaias ja algkoolis ja  muuta raamatud, lugemistegevused lastele huvitavaks.

Kuid miks mitte luua lastele ka koju väike hubane lugemispesa? Pole paha mõte.

Kui kodus on raamatud ja lugemine ning sõna- ja riimimängud aukohal, siis soovitame pesa valmis punuda ja seal koos lapsega mõnusalt kvaliteetaega veeta.

Näidet ühest võimalikust lugemispesast saad vaadata siin

Kuidas leida aega lapsega tegelemiseks? Kust ammutada ideid? Mõned aastad tagasi loodi Eesti Lugemisühingu poolt väike nõuandevideo, mis on algselt koostatud lugemisraskustega laste vanematele. Kuid täpselt neidsamu mänge on huvitav ja kasulik mängida kõikidel lastel!

Video “Õpime koos lugema” valmis Eesti Lugemisühingul 2015. aasta üleeuroopalise koostööprojekti raames. Teadaolevalt on see esimene metoodiline õppevideo lapsevanematele, kelle lapsel võib olla oht lugemisraskuste tekkeks.