Logopeed on kõne-, keele-, kommunikatsiooni- ja neelamishäiretega inimeste aitamisele keskendunud spetsialist. Logopeed töötab igas vanuses inimestega alates imikutest lõpetades elatanud inimestega.

Eestis saab logopeediks õppida ainult Tartu Ülikooli magistriõppes. Logopeed saab abistada oma oskuste ja teadmistega nii lapsi, täiskasvanuid kui eakaid.

Logopeedia on omaette teadusharuna tihedalt seotud meditsiini, pedagoogika, eripedagoogika, psühholoogia ja lingvistikaga. Põhiolemuselt on logopeedi töö pedagoogilise iseloomuga.

Näiteid logopeedi töövaldkondadest: hääldushäired, arenguline keelehäire, neelamishäired, kõne kaotus või puudumine, lugemis- ja kirjutamisraskused, kogelus, häälehäired jne.

Lisaks otsesele kliendile suunatud kõneravile on logopeedil tähtis roll kõne- ja kommunikatsioonialasel nõustamisel (nt lapsevanemad, lähedased, lasteaiaõpetajad, õpetajad, tugiisikud, omavalitsuste töötajad jne) ning meeskonnatöö arendamisel.

Logopeedid töötavad Eestis haridus-, sotsiaal-, ja tervishoiusüsteemis: koolides, lasteaedades, kliinikutes, rehabilitatsioonikeskustes, Rajaleidja keskustes ning erapraksistes.

Eesti Logopeedide Ühingu koduleht on http://www.elu.ee